Základná jednotka pre umývačky s viacerými umývacími boxmi pozostáva zo štandardného rámu vybaveného nasledujúcimi prvkami:

  • Šedý lakovaný rám s izoláciou proti vibráciám

  • Elektromotor - 2,2 kW - 1000 ot/min - 230/400 V 50 Hz pre vysokotlakové čerpadlá

  • Vysokotlakové čerpadlo HT4715 S (Interpump) s tlakom 115 bar a 11 l/min

  • Pružná spojka

  • Oddelené vodovodné potrubia s elektrickými ventilmi

  • Vodný filter 25µ

  • Systém regulácie tlaku, zníženie tlaku pri zatvorenej umývacej dýze

  • Oceľová, elektrická rozvodná skriňa na odpojenie spínačov, na ochranu motorových spínačov, magnetických spínačov, prúdového chrániča 300 mA, poistiek, pomocných relé, PLC-Control a pre hlavný vypínač

  • VT monitorovací systém (dotykový displej)

  • Riadiaca jednotka s riadiacou jednotkou PLC - softvér pre túto jednotku je špeciálne navrhnutý odborníkmi DiBO. Prístup do systému je prostredníctvom hesla, ktoré je možné nastaviť pre rôzne úrovne. Možné sú dve úrovne hesiel - napríklad pre majiteľa autoumyvárne a pre prevádzkovateľa. Prvá úroveň umožňuje prístup ku všetkým položkám menu a nastaveniam, druhá úroveň umožňuje prístup len k základným ovládacím a informačným funkciám. Do systému je možné pristupovať prostredníctvom miestnej siete Ethernet a kontrolovať nižšie uvedené hodnoty.